Iskcon greece

Iskcon greece

Διεθνής Ένωση για τη Συνείδηση του Κρίσνα

Κατηγορία: Uncategorized

Γραμμένο από τον Σριλα Πραμπουπαντα, στον πρόλογο της αγγλικής έκδοσης της Σριμαντ Μπαγκαβαταμ

Πρέπει να γνωρίζουμε τη τωρινή ανάγκη της ανθρώπινης κοινωνίας. Και ποια είναι αυτή η ανάγκη; Η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι πια περιορισμένη από γεωγραφικά σύνορα σε συγκεκριμένες χώρες ή κοινότητες, είναι ευρύτερη από όσο ήταν στον Μεσαίωνα, και σε όλον τον κόσμο η τάση είναι προς την κατεύθυνση ενός κράτους ή μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Σύμφωνα με τη Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ, τα ιδεώδη του πνευματικού κομμουνισμού βασίζονται λίγο πολύ στην ενότητα όλης της ανθρώπινης κοινωνίας, ή μάλλον, όλης της ενέργειας των ζωντανών όντων. Η ανάγκη να γίνει αυτή η ιδεολογία βιώσιμη είναι αισθητή από μεγάλους στοχαστές. Η Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ θα καλύψει αυτή την ανάγκη της ανθρώπινης κοινωνίας. Για να εδραιώσει λοιπόν το ιδεώδες ενός κοινού σκοπού, αρχίζει με τον αφορισμό της φιλοσοφίας Βενταντα: τζανμαντγι ασγια γιατα. Σήμερα η ανθρώπινη κοινωνία δεν βρίσκεται στο σκοτάδι της λήθης. Έχει πετύχει γρήγορη πρόοδο στους τομείς των υλικών ανέσεων, της εκπαίδευσης και της οικονομικής ανάπτυξης, σε όλον τον κόσμο. Αλλά κάτι δεν πάει καλά στο γενικότερο κοινωνικό σώμα, και γι’ αυτό υπάρχουν ευρείας κλίμακας διαμάχες, ακόμα και για ασήμαντα θέματα. Υπάρχει ανάγκη να βρεθεί τρόπος ώστε η ανθρωπότητα να ενωθεί με ειρήνη, φιλία και ευημερία και με έναν κοινό σκοπό. Η Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ θα καλύψει αυτή την ανάγκη, επειδή είναι μια πολιτιστική προσφορά που θα προσδώσει ξανά πνευματικό χαρακτήρα σε όλη την ανθρώπινη κοινωνία. Η Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ θα έπρεπε επίσης να εισαχθεί στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια, επειδή συνίσταται από τον περίφημο σπουδαστή-λάτρη, τον Μαχαρατζ Πραλαντ, για να αλλάξει την δαιμονική όψη της κοινωνίας.

καουμαραμ ατσαρετ πρατζνιο
νταρμαν μπαγκαβαταν ιχα
ντουρλαμπαμ μανουσαμ τζανμα
ταντ απι αντρουβαμ αρτα ντα

Μπαγκαβαταμ 7.6.1.

Η ασυμφωνία στην ανθρώπινη κοινωνία οφείλεται στην έλλειψη αρχών του άθεου πολιτισμού. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοδύναμος, από Τον οποίον εκπορεύονται τα πάντα, δια Του οποίου τα πάντα συντηρούνται και Στον οποίον τα πάντα επιστρέφουν για να αναπαυθούν. Η υλική επιστήμη έχει προσπαθήσει ανεπαρκώς να βρει την έσχατη προέλευση της δημιουργίας, αλλά ότι υπάρχει μια έσχατη αρχή των πάντων είναι γεγονός. Αυτή η έσχατη αρχή περιγράφεται ορθολογικά και έγκυρα στην όμορφη Μπαγκαβαταμ ή Σριμαντ Μπαγκαβαταμ. Η Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ αποτελεί την υπερβατική επιστήμη όχι μόνο για τη γνώση αυτής της έσχατης πηγής των πάντων αλλά και για τη γνώση της σχέσης μας με Εκείνον, καθώς και για τη γνώση του καθήκοντός μας για τη τελειοποίηση της ανθρώπινης κοινωνίας με βάση αυτή τη τέλεια γνώση. Αυτό το δυνατό ανάγνωσμα είναι γραμμένο στα Σανσκριτικά, και τώρα αποδόθηκε στα Αγγλικά επεξεργασμένο λεπτομερειακά, έτσι ώστε αν απλώς διαβαστεί με προσοχή, ο αναγνώστης θα γνωρίσει τον Θεό τόσο τέλεια ώστε θα είναι επαρκώς πληροφορημένος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις επιθέσεις των άθεων. Πέρα και πάνω από αυτό, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να πείσει και άλλους ώστε να αποδεχθούν τον Θεό ως μια απτή αρχή. Η Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ αρχίζει με τον ορισμό της έσχατης πηγής. Είναι ένα έγκυρο σχόλιο πάνω στη Βενταντα-σουτρα, από τον ίδιο συγγραφέα, τον Σριλα Βγιασαντεβα και αναπτύσσεται σταδιακά σε εννέα Άσματα μέχρι το ανώτατο στάδιο συνειδητοποίησης του Θεού. Μοναδικός απαραίτητος όρος για τη μελέτη αυτού του περίφημου βιβλίου υπερβατικής γνώσης είναι να προχωρήσει κανείς προσεκτικά, βήμα βήμα κι όχι να μεταφέρεται αμεθόδευτα μπρος πίσω, όπως με ένα συνηθισμένο βιβλίο. Θα πρέπει να διαβάζεται το ένα κεφάλαιο μετά το άλλο. Αυτή η έκδοση περιέχει το αρχικό Σανσκριτικό κείμενο, τον μεταγραμματισμό του στα Αγγλικά, λεξιλόγιο, μετάφραση και ερμηνευτικά σχόλια, έτσι ώστε μετά την ανάγνωση των πρώτων εννέα Ασμάτων, ο αναγνώστης θα έχει γίνει σίγουρα μια ψυχή με συνείδηση του Θεού. Το Δέκατο Άσμα διακρίνεται από τα πρώτα εννέα, επειδή πραγματεύεται άμεσα τις υπερβατικές δραστηριότητες του Υπέρτατου Προσώπου, του Σρι Κρισνα. Δεν θα μπορέσουμε να συλλάβουμε την ωφέλεια του Δέκατου Άσματος αν δεν μελετήσουμε πρώτα τα εννέα προηγούμενα. Το βιβλίο συμπληρώνεται σε δώδεκα Άσματα, που είναι όλα ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά που καλό είναι να διαβάζονται με τη σειρά σε μικρές δόσεις. Παρουσιάζοντας τη Σριμαντ-Μπαγκαβαταμ πρέπει να ομολογήσω τις αδυναμίες μου, αλλά παρ’ όλα αυτά αισιοδοξώ για τη καλή της υποδοχή από τους στοχαστές και τους ηγέτες της κοινωνίας, βασιζόμενος στην ακόλουθη δήλωση της ίδιας της Μπαγκαβαταμ 1.5.11.

ταντ-βαγκ-βισαργκο τζναναταγκα-βιπλαβο
γιασμιν πρατι-σλοκαν αμπαντνταβατγι απι
ναμανγι αναντασγια γιασο νκιτανι γιατς
τσριβαντι γκαγιαντι γκριναντι σανταβαχ

«Εξάλλου, τα λογοτεχνικά εκείνα έργα που είναι γεμάτα περιγραφές της υπερβατικής δόξας του ονόματος, της φήμης, της μορφής και των διασκεδάσεων του απεριόριστου Υπέρτατου Κυρίου, είναι δημιουργίες υπερβατικές, προορισμένες να προκαλέσουν επανάσταση στην άσεβη ζωή ενός παραπλανημένου πολιτισμού. Τέτοια υπερβατικά έργα, κι αν ακόμα έχουν συντεθεί ακανόνιστα, ακούγονται, τραγουδιούνται κι είναι αποδεκτά από ανθρώπους αγνούς και απόλυτα έντιμους.»

Ομ τατ σατ

Α.Τσ.Μπακτιβενταντα Σουαμι
Δελχι 15 Δεκεμβρίου 1962

(Γραμμένο από τον Σριλα Πραμπουπαντα, στον πρόλογο της αγγλικής έκδοσης της Σριμαντ Μπαγκαβαταμ)